Úvodní stránka > Aktuality > Největší cvičení záložáků v rámci AČR, Cvičení „Hradba 2018“ začalo i v Liberci

Největší cvičení záložáků v rámci AČR, Cvičení „Hradba 2018“ začalo i v Liberci

Ve dnech 24. - 26. dubna 2018 probíhá v Liberci hlavní část cvičení „Hradba 2018“ vojáků v Aktivní záloze u Krajského vojenského velitelství Liberec.

Úkolem cvičících vojáků je ochrana „Důležitého objektu pro obranu státu“, za krizové situace. K tomuto účelu byl vybrán objekt Policie ČR areál v Pastýřské ulici. V tomto prostoru dochází k nácvikům reálných možností hrozeb a jejich eliminace při ochraně tohoto objektu. Například již dnešní příjezd vojáků do prostor, doprovázela "řízená" demostrace se kterou se museli cvičící vyrorovnat. Proto prosíme veřejnost o shovívavost při omezení parkování a průchodu ulic Pastýřská a Voroněžská. Tyto prostory jsou po uvedenou dobu uzavřeny, což může ovlivnit dopravní zátěž přilehlých ulic. Dále se veřejnost může setkat poblíž uvedených ulic s hlukem vyplývající z nácviků bojové činnosti, jako jsou střelba a podobně. Všechny činnosti se ale budou provádět pouze s imitační municí. V uvedené dny  občané města potkají i mimo uvedený prostor smíšené hlídky tvořenými příslušníky Policie ČR a vojáky AČR. Tyto hlídky jsou součástí uvedeného cvičení vytvořené k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatelstva.

Děkujeme za pochopení a toleranci při nácviku naších činností, které mají prioritně vést k zabezpečení obyvatel Liberce při krizových situacích.

Fotogalerie

Nahoru