Úvodní stránka > Charakteristika Libereckého kraje

Charakteristika Libereckého kraje

1. Úvod

A. Všeobecné údaje

Liberecký kraj: rozloha 3.163 km2, počet obyvatel 438 567.

B. Poloha

Kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému.

 

C. Rozdělení kraje

Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a od 1. 1. 2003 se na jeho území nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a v rámci nich 21 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně).

 

D. Zemědělství a hospodářství

Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Je zde rozvinutý průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.
V zemědělství, které je pouze doplňkovým odvětvím, jsou hlavními plodinami obiloviny a pícniny v návaznosti na chov skotu. Nezanedbatelnou součástí ekonomiky Libereckého kraje je cestovní ruch.

 

2. Působení vojsk

V minulosti byly na teritoriu Libereckého kraje lokalizovány vojenské posádky v Liberci a Hajništi později sklad v Novém Městě pod Smrkem
V současnosti je na teritoriu Libereckého kraje dislokováno: 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany. Dukla Liberec, KVV Liberec a Veterinární základna Grabštejn.
Památkou na vojenskou aktivitu zůstává na teritoriu Libereckého kraje více než 600 vojenských objektů polní obrany a ochrany, situovaných převážně podél státní hranice se SRN a Polskem. Každoročně je prováděna pravidelná kontrola a údržba evidovaných vojenských objektů Krajským vojenským velitelstvím Liberec.

V případě nálezu odkrytého nebo otevřeného vojenského objektu oznamte mám prosím tuto skutečnost na telefonní číslo: 973 262 214, 973 262 211 nebo e-mail: kvv.liberec@seznam.cz 

 

Nahoru