Úvodní stránka > Z historie KVV

Z historie KVV

14.krajské vojenské velitelství v Jablonci nad Nisou bylo vytvořeno k 1. ledna 2003 a pracovalo pod tímto názvem do 31. prosince 2004.

Krajské vojenské velitelství Liberec vzniklo podle zákona č. 585/2004 Sb. („branný zákon“) k 1. lednu 2005 a vykonává kromě jiných povinností i funkci vojenského správního úřadu se sídlem v Liberci.

Znak KVV

KVV KV

Věž je na všech znacích krajských vojenských velitelství a symbolizuje obranu a ochranu. Znak byl schválen Vojenským historickým ústavem.

 

Sídla Krajského vojenského velitelství Liberec

14. krajské vojenské veliteství bylo vytvořeno na základě nového územně správního členění ČR se vznikem Libereckého kraje. Svou činnost zahájilo dnem 1. 1. 2003 v místě dočasné dislokace v objektu bývalé ÚVS v Jablonci nad Nisou. Do funkce velitele 14. KVV byl ustanoven plukovník Ing. Antonín Hušák. plnění úkolů zajiš´tovalo 9 VzP a 14 o. z. Ke splnění cíle dislokace v krajském městě bylo 14. KVV k 1. 10. 2004 redislokováno do posádky Liberec do zrekonstruované budovy ROTEX.

K 1. lednu 2005 novelizací branného zákona bylo zřízeno KVV Liberec, jako vojenský správní úřad, který tím také převzal plnění některých kompetencí po zrušených ÚVS. Do čela KVV Liberec byl rozhodnutím Ministra obrany ČR služebně zařazen jako ředitel plukovník Ing. Antonín HUŠÁK.

31. ledna 2007 odešel plukovník Ing. Antonín HUŠÁK do zálohy, a  dnem 1. února 2007 byl rozkazem Ministra obrany ČR ustanoven do funkce ředitele KVV Liberec plukovník Ing. Josef KULOVANÝ.

Dnem 31. března 2016 odešel plukovník Ing. Josef KULOVANÝ do zálohy.

V době od 1. dubna do 31. července 2016 byl pověřen výkonem funkce ředitele mjr. Ing. Rostislav BOLEK.

Dnem 1. srpna 2016 byl rozkazem Ministra obrany ČR ustanoven do funkce ředitele KVV Liberec podplukovník Ing. Miroslav BRÁZDA.

PŘEHLED VELITELŮ A ŘEDITELŮ

 

1.1.2003 – 31.1.2007

plk. Ing. Antonín HUŠÁK

Velitel 14. krajského vojenského velitelství

od 1.2. 2007

plk. Ing. Josef KULOVANÝ

Ředitel Krajského vojenského velitelství  Liberec

od 1.4.2016

mjr. Ing. Rostislav BOLEK

Dočasně pověřen

od 1.8. 2016 pplk.Ing. Miroslva BRÁZDA od 1.1. 2017 povýšen do hodnosti plukovníka

Ředitel Krajského vojenského velitelství  Liberec

Nahoru