POKOS

    Obranu státu chápeme jako soubor opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu a ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Za její zajišťování odpovídá vláda, přičemž svůj díl odpovědnosti nesou kromě institucí státní správy a územní samosprávy také samotní občané.

      Občan má ze zákona povinnost podílet se na obraně státu. Tato povinnost je dána zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který při zajišťování obrany státu před vnějším napadením ukládá povinnosti nejenom státním orgánům a územním samosprávným celkům, ale i právnickým a fyzickým osobám. Povin   nost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Je proto důležité se k obraně státu průběžně a odpovědně připravovat.
       Systematická, komplexní a kvalitně prováděná příprava občanů k obraně státu může výrazně přispět nejen ke zvýšení funkčnosti celého systému obrany České republiky, ale i ke zvyšování ochrany obyvatel, snižování škod na jejich majetku a zejména ke snížení ztrát na lidských životech, a to jak při vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany před vnějším napadením a válečného stavu, tak i za dalších situací vojenského charakteru, jež se dotýkají bezpečnostních zájmů České republiky.

 

Mgr. Daniel Koštoval
státní tajemník Ministerstva obrany

 

          Krajské vojenské velitelství Liberec plánuje další termíny školení POKOS v následujících termínech:

 

          * 1 termín          14. listopadu 2018 v Liberci 10.00 h v prostorách KVV

          * 2 termín          19. února 2019 v Liberci 10.00 h v prostorách KVV

          * 3 termín          26. března 2019 v Liberci 10.00 h v prostorách KVV

         * 4 termín          14. listopadu 2019 v Liberci 10.00 h v prostorách KVV

         * 5 termín          11. prosince 2019 v Liberci 10.00 h v prostorách KVV

 

          

          Zájemci z řad učitelského sboru základních škol se mohou přihlásit  na emailové adrese kvv.liberec@army.cz

!!! NOVINKA !!!

 

9. května 2019 proběhne konference k problematice POKOS. Místo a čas bude upřesněn.

10. května 2019 proběhne krajské kolo branného závodu Ještědská hlídka pro žáky 6. - 9. tříd základních škol Libereckého kraje v areálu Kristýny v Hrádku nad Nisou. Propozice budou rozeslány po doručení přihlášek. Těšíme se na Vaši účast.

 

Odkazy:

http://kvv-hmp.webnode.cz/organizace-a-statni-sprava/pokos/

http://pokos.army.cz

PODKLADY K VÝUCE

        Kontaktní osoby: pplk. Ing. Rostislav BOLEK tel. 973 262 215, mobil 602 129 763

                                mjr. Ing. Filip HLAVÁČEK tel. 973 262 233, mobil 725 518 701

Nahoru